Skip to content

Sri Lanka Fuel Station Codes

ඔබේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් කේතය පහතින් ඇතුළත් කර සෙවුම ඔබන්න.

கீழே உங்கள் எரிபொருள் நிலையக் குறியீட்டை உள்ளிட்டு தேடலை அழுத்தவும்.

Please enter your fuel station code below and press search.

Fuel Station code Search

Someone else using your qr code ? ඔබේ කේතය වෙන අයෙක් භාවිතා කරනවාද? අලුත් එකක් සාදා ගන්න

  1. Login to https://fuelpass.gov.lk/ using your mobile phone number
  2.  press Change QR code button and proceed to download a new QR code. 

Most Searched Fuel station Codes in Sri Lanka

Code :Name :Area :Type : Search Count
105435MARINE FUEL CENTREMARINE DRIVE -COLOMBO 04CPC1127
105045S A SAMANTHAAMBATENNACPC974
106429D D KASTHURIARACHCHI & SONSNUWARA ELIYACPC806
100554SRI LANKA NAVY WELFARE DIVISIONWELISARA - MATHTHUMAGALACPC752
104267C S MUNASINGHENUGADUWA,GALLECPC740
105720LITRO GAS LANKA (PVT) LTDWELIPENNE - SITE ACPC725
100620P.A.ARIYADASA & SONBATTARAMULLACPC724
105134LAUGFS PETROLEUM (PVT) LTDORUGODAWATTACPC720
105725KASUN ENTERPRISESWELIGAMPITIYA,JA-ELACPC718
100036EHELIYAGODA ASSOCIATESCOLOMBO - DANISTER DE SILCPC716
104762DON SUMINDARA ABEYSINGHEThalawhatugodaLIOC691
102341S N JAYASINGHEPeliyagodaLIOC674
105980TASMA INTERNATIONAL MANPOWER SPLS (SIYAMBALAPECPC669
100283DEVTURU ENTERPRISES (PVT) LTDPUWAKWETIYA - KADAWATACPC668
104985LAUGFS PETROLEUM (PVT) LTDKOSWATTACPC660
102315SWASTHIKA MILLS LTDHavelock roadLIOC655
106618B S COORAYAMBATHALECPC640
104148WIJESINGHE ENTERPRICESHEDALACPC639
100355YATINUWARA GANGAPALATHA MPCS LTDPERADENIYA,GANNORUWA RDCPC639
104615SEETHA HOLDINGS ( PVT) LTDPILIMATHALAWACPC635

Usage Statistics


This webpage has helped Sri Lankans 287331 times to successfully find fuel station codes.


Important Notice: Please read carefully!

Sri Lanka issues fuel to public in ration system called the National Fuel Pass. When someone uses their QR code to buy fuel using their weekly allocation, the fuel pass system sends a automated SMS to notify the usage, balance and the code of the fuel station. We hope the below list will help people to match the station code to the fuel station details.

For a more accurate and up-to-date list of stations, please log in to your fuel pass dashboard and select station list.

We are not affiliated with or endorsed by the National Fuel Pass system or the government of Sri Lanka.
The data is copied from the national fuel pass website’s station list page and published in the public domain for the convenience of the public in good faith.

P.S.: We did not develop the national fuel pass QR system. We do not guarantee the accuracy of the data either. Use it at your own risk.

For සිංහල and Tamil translations see the bottom of this page.

ඉතා වැදගත් ! ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න

පවතින තත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය ලෙස හඳුන්වන සලාක ක්‍රමයෙන් මහජනතාවට ඉන්ධන නිකුත් කරයි. යමෙක් තම සතිපතා සලාකය භාවිතා කර ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට තම QR කේතය භාවිතා කරන විට, ඉන්ධන අවසර පත්‍ර පද්ධතිය , ශේෂය සහ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ කේතය දැනුම් දීමට ස්වයංක්‍රීය SMS එකක් යවයි. පහත ලැයිස්තුව මහජනයාට ඉන්ධන පිරවුම්හල් විස්තරවලට පිරවුම්හල් කේතය ගැලපීමට උපකාරී වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

වඩාත් නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන ස්ථාන ලැයිස්තුවක් සඳහා, කරුණාකර ඔබේ ඉන්ධන බලපත්‍ර වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වී ස්ථාන ලැයිස්තුව තෝරන්න. https://fuelpass.gov.lk/

මෙම වෙබ් අඩවිය ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍ර ක්‍රමයට හෝ ශ්‍රී ලංකා රජයට අනුබද්ධ හෝ අනුමත නැත.
මෙම දත්ත ජාතික ඉන්ධන අවසරපත්‍ර වෙබ් අඩවියේ ස්ථාන ලැයිස්තු පිටුවෙන් පිටපත් කර මහජනතාවගේ පහසුව සඳහා සද්භාවයෙන් පොදු වසමෙහි ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ප.ලි: කිව් ආර් පද්දතිය හැදුවෙ අපි නෙවෙයි. මෙම දත්තවල නිරවද්‍යතාවය අපි සහතික නොකරමු. ඔබේම අවදානමකින් එය භාවිතා කරන්න

தேசிய எரிபொருள் பாஸ் எனப்படும் ரேஷன் முறையில் இலங்கை பொதுமக்களுக்கு எரிபொருளை வழங்குகிறது. ஒருவர் தனது வாராந்திர ஒதுக்கீட்டைப் பயன்படுத்தி எரிபொருளை வாங்குவதற்கு அவர்களின் QR குறியீட்டைப் பயன்படுத்தினால், எரிபொருள் நிலையத்தின் பயன்பாடு, இருப்பு மற்றும் குறியீடு ஆகியவற்றைத் தெரிவிக்க, எரிபொருள் பாஸ் அமைப்பு தானியங்கு SMS ஒன்றை அனுப்புகிறது. கீழேயுள்ள பட்டியல் மக்களுக்கு எரிபொருள் நிலையக் குறியீட்டை எரிபொருள் நிலைய விவரங்களுடன் பொருத்த உதவும் என்று நம்புகிறோம்.

நிலையங்களின் மிகவும் துல்லியமான மற்றும் புதுப்பித்த பட்டியலுக்கு, தயவுசெய்து உங்கள் எரிபொருள் பாஸ் டாஷ்போர்டில் உள்நுழைந்து நிலையப் பட்டியலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

நாங்கள் தேசிய எரிபொருள் பாஸ் அமைப்பு அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்துடன் இணைக்கப்படவில்லை அல்லது அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.
தேசிய எரிபொருள் அனுமதிச் சீட்டு இணையத்தளத்தின் நிலையப் பட்டியல் பக்கத்தில் இருந்து தரவு நகலெடுக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் வசதிக்காக நல்லெண்ணத்துடன் பொது களத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

பி.எஸ்.: தேசிய எரிபொருள் பாஸ் QR அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை.