Skip to content

මිල කැඳවීමක් ඉල්ලන්න
ඔබේ වෙබ් නිර්මාණය හෝ වෙබ් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා

අපගේ උපුටා දැක්වීමේ ඇත්තේ කුමක්ද?

නිර්මාණකරු හෝ නියෝජිතායතනය සහ සේවාලාභියා අතර කිසියම් වරදවා වටහාගැනීමක් හෝ වැරදි සන්නිවේදනයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා පුළුල් වෙබ් නිර්මාණ උපුටා දැක්වීමක් ව්‍යාපෘතියේ සෑම අංශයක්ම විස්තරාත්මකව ආවරණය කළ යුතුය. මෙයට වෙබ් අඩවියේ පිරිසැලසුම, වර්ණ පටිපාටිය සහ මුද්‍රණ ශිල්පය වැනි සැලසුම් අංග පමණක් නොව, වෙබ් සත්කාරක වේදිකාව, අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතිය (CMS) සහ භාවිතා කරන ක්‍රමලේඛන භාෂා වැනි තාක්ෂණික පිරිවිතර ද ඇතුළත් වේ.

තවද, සවිස්තරාත්මක උපුටා දැක්වීමක් මඟින් මූලික සංවර්ධන ගාස්තු, වෙබ් සත්කාරකත්වය සහ වසම් ලියාපදිංචිය වැනි පුනරාවර්තන වියදම්, සහ වාරික ප්ලගීන හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම් වැනි අමතර වියදම් ඇතුළුව පිරිවැය පිළිබඳ පැහැදිලි බිඳවැටීමක් ද සැපයිය යුතුය. මෙම තොරතුරු ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ආයෝජනය පිළිබඳ දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ රේඛාවේ විස්මයන් වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

අතිරේකව, ව්‍යාපෘති අපේක්ෂාවන් සහ බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවයම එකම පිටුවක සිටින බව සහතික කිරීම සඳහා උපුටා දැක්වීම ව්‍යාපෘති කාලරාමුව සහ කිසියම් සන්ධිස්ථානයක් හෝ කාලසීමාවන් ගෙනහැර දැක්විය යුතුය.

සමස්තයක් වශයෙන්, විස්තීරණ වෙබ් නිර්මාණ උපුටා දැක්වීමක් මඟින් ගනුදෙනුකරුවන්ට දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ සුමට හා සාර්ථක වෙබ් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් සහතික කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා සැලසුම්, තාක්ෂණික, මූල්‍ය සහ සැපයුම් තොරතුරු ඇතුළුව ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් සැපයිය යුතුය.

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය විස්තර සහිතව අප වෙත එවන්න

අපගේ වෙබ් නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය

උපාය මාර්ග: පළමු පියවරට සේවාලාභියාගේ ව්‍යාපාරික ඉලක්ක, ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින් සහ වෙබ් අඩවි අවශ්‍යතා තේරුම් ගැනීමට උපාය මාර්ගික ප්‍රවේශයක් ඇතුළත් වේ. කණ්ඩායම වෙබ් අඩවිය සඳහා පුළුල් උපාය මාර්ගයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සේවාදායකයාගේ ව්‍යාපාර, තරඟකරුවන් සහ කර්මාන්ත ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කරයි.
පර්යේෂණ: ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය පරිශීලක පුද්ගලයන්, පරිශීලක ගමන් සහ වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතා වැනි සියලුම අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කිරීමට කණ්ඩායම පුළුල් පර්යේෂණ පවත්වයි.
නිර්මාණය: නිර්මාණ කණ්ඩායම විසින් සේවාලාභියාගේ දැක්ම සහ සන්නාමය සමඟ සමපාත වන වයර් රාමු සහ දෘශ්‍ය මෝස්තර නිර්මාණය කරයි. මෙම අදියර වෙබ් අඩවියේ දෘශ්‍ය නිරූපණයක් නිර්මාණය කිරීමයි.
සේවාලාභී අනුමැතිය: සැලසුම් අවසන් වූ පසු, කණ්ඩායම අනුමැතිය සඳහා සේවාදායකයාට අවසාන සැලසුම් සංකල්ප ඉදිරිපත් කරයි.
සංවර්ධනය කරන්න: සේවාලාභියා සැලසුම අනුමත කළ පසු, සංවර්ධන කණ්ඩායම නිර්මාණය ජීවයට ගෙන ඒමට භාර ගනී. ඔවුන් වෙබ් අඩවිය කේත කරන අතර වේගය, කාර්ය සාධනය සහ SEO සඳහා එය ප්‍රශස්ත කර ඇති බව සහතික කරයි.
වර්තමානය: කණ්ඩායම විසින් සංවර්ධිත වෙබ් අඩවිය සමාලෝචනය සඳහා සේවාදායකයාට ඉදිරිපත් කරයි.
සංශෝධනය: සේවාදායකයාගේ ප්‍රතිපෝෂණය මත පදනම්ව, කණ්ඩායම සේවාදායකයාගේ අවශ්‍යතා සහ අපේක්ෂාවන් සපුරාලන බව සහතික කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවිය සංශෝධනය කරයි.
ප්‍රශස්ත කරන්න: කණ්ඩායම වේගය, කාර්ය සාධනය සහ SEO සඳහා වෙබ් අඩවිය ප්‍රශස්ත කරයි.
දියත් කිරීම: සම්පූර්ණ පරීක්‍ෂණයකින් සහ තත්ත්ව සහතිකයෙන් පසුව, වෙබ් අඩවිය දියත් කර මහජනතාවට නැරඹීම සඳහා සජීවී කර ඇත.
නඩත්තු කිරීම: සේවාදායකයාගේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීනව සහ ක්‍රියාකාරීව පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා කණ්ඩායම අඛණ්ඩ නඩත්තුව සහ සහාය අඛණ්ඩව ලබා දෙයි. මෙයට නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම්, දෝෂ නිවැරදි කිරීම් සහ ආරක්ෂක නඩත්තු කිරීම් ඇතුළත් වේ.
mobiz web design process
වසර ගණනාවක් පුරා අප රැස් කරගත් අත්දැකීම් වලින්, අපි විවිධ වර්ගයේ වෙබ් නිර්මාණ ව්‍යාපෘති සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා ඔප්පු කරන ලද ක්‍රියාවලීන් වර්ධනය කර ඇත්තෙමු. සාමාන්‍යයෙන් සෑම ව්‍යාපෘතියක්ම ප්‍රධාන පියවර 7ක් අනුගමනය කරයි. එක් එක් පියවර තුළ සිදු වන දේවල් එක් ව්‍යාපෘති වර්ගයකින් තවත් ව්‍යාපෘතියකට වෙනස් විය හැක.

Sri Lanka

About Domain

www.joomlasrilanka.com is owned and operated by Mobiz International PVT LTD. Joomla trademark is used under limited permission granted by Joomla project.

Read More

Affiliations / Partners

© 2024 Mobiz International (Pvt) Ltd. All rights reserved | Web design and development company in Sri Lanka