ඔබගේ ව්යාපාරය සදහා අලුතින් වෙබ් අඩවියක් සෑදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් හෝ දැනට තිබෙන වෙබ් අඩවිය වෙනුවට වඩාත් හොඳ වෙබ්-අඩවියක් සෑදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් අපගේ විශේෂ වෙබ් අඩවි පැකේජය ඔබ සඳහාමයි.

සැඟවුුණු ගාස්තු රහිත මෙම විශේෂ වෙබ් අඩවි පැකේජය නොමිලේ ලැබෙන බොහෝ පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.

Our web design packages comes with a ton of free goodies

  • නොමිලේ වෙබ් ලිපිනය ( .කොම් )
  • නොමිලේ වෙබ් උපාය මාර්ග උපදේශනය
  • නොමිලේ Cpanel වෙබ් සත්කාරක ( hosting / හෝස්ටින්) වසර 1 ක් සඳහා
  • නොමිලේ SSL සහතිකය (https: //) වසර 1 ක් සඳහා
  • නොමිලේ වෘත්තීය ඊමේල් ගිණුම් 5
  • වෙබ් අඩවියට නොමිලයේ ඡායාරූප / ග්රැෆික්ස්
  • ලාංඡනය නිර්මාණය සහ අනෙකුත් සැලසුම් මත වට්ටම්
  • අන්තර්ගත ලේඛනය / පරිවර්තන සඳහා වට්ටම්

Request a quotation, no-obligations.

Request Quote Slim Form
Sending

වෙබ් නිර්මාණ පැකේජ සහ මිල ගනන්

කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර වෙබ් අඩවි පැකේජය ( හොස්ටින් සහ තවත් පහසුකම් නොමිලේ )

තනි පිටුවේ වෙබ් අඩවි‍ය, ජංගම දුරකතන තිර වල ක්‍රියාකරයි. නොමිලේ හෝස්ටින්, ඊමේල්….. : රු. 25000 ( $200 )

1පිටු 5ක් දක්වා, ජංගම දුරකතන තිර වල ක්‍රියාකරයි. තමන්ටම තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමට වර්ඩ්ප්‍රෙස් පද්දතිය සමග. නොමිලේ හෝස්ටින්, ඊමේල්….. : රු. 45000 ( $400 )

Medium Business Web Design Packages with Free Hosting

5-10 Page Responsive Design with WordPress CMS  including a contact form and the Free hosting package : රු. 75000 ( $500)

10-20 Page Responsive Design with WordPress CMS  including a contact form and the Free hosting package : රු. 85000 ( $800 )

Large Enterprise Web Design Package

Unlimited Number of pages with responsive WordPress web design, multiple contact forms, blogs and other functions.  Starts from රු. 150,000 ( 1500 USD ) ,

Please inquire using the form for exact pricing.

Ecommerce Web Design Package Prices Small Business Ecommerce Web Design Packages with Free Hosting1-5 Page Responsive Design with WordPress CMS  including a contact form and the Free hosting package : Rs 75000 ( $ 700)Medium Business Ecommerce Web Design Packages with Free Hosting1-20 Page Responsive Design with WordPress CMS  including a contact form and the Free hosting package : Rs 125000  ( $1200 )Large Enterprise Ecommerce Web Design PackageUnlimited Number of pages and products with responsive Magento web design, multiple contact forms, blogs and other functions.  Starts from RS 200,000 ( $1750 )Please inquire using the form for exact pricing.

Starter Small Business
Medium Business  Starter
Ecommerce
Medium
eCommerce
large
eCommerce
Starting Price Rs. 30,000 Rs. 55,000 Rs. 75,000 Rs. 85,000 Rs. 125,000 Rs. 225,000
Special Offers Free hosting + value package Free hosting + value package Free hosting + value package Free value package Free value package Free value package
Custom Design
Number of Web pages 2 Pages 6 Pages 10 Pages 10 Pages
20 Products
15 pages
100 Products
20 pages
500 Products
Payment Gateway Integration Rs. 25,000 Rs. 25,000 Rs. 25,000
Free tech support
& maintenance
( 1st year )
Free Stock photos 5 10 15 5 10 15
Content management System. No backend CMS WordPress / Joomla WordPress / Joomla WordPress WordPress  / Prestashop Prestashop Magento
Mobile Responsive Design
Contact form with reCaptcha
  Start Now Start Now Start Now Start Now Start Now Start Now
Executive Anvil logo Lanka Websites SMB / Start-up Web Design Package High Quality Small Business Website Design Package starts from $299 with Free hosting,email , Free SSL, Free Support and Unlimited bandwidth. Limited Offer! Product #: SMBWEBPKG1
Review: 5 - "We are very satisfied and happy..." by , written on Jul 23, 2017
We are very satisfied and happy to have found Amila @ Lanka Websites & Solutions as our urgent development partner in one of the project. During our relationship, Amila has developed a good understanding of our own vision and work flows and found a way to successfully complement our operations without causing any discontinuities or issues on our side.
Regular price: $499.00 $299.00 (Offer ends ) In stock! Order now!
Web Design Package Sri Lanka Details

Start typing and press Enter to search